treningssal

Hvordan blir jeg sertifisert gravidinstruktør?

  • Gjennomført kursdag 1 og 2.
  • Gjennomført 5 timer praksis. (Praksisen innebærer individuell veiledning eller gruppeinstruksjon i gravidtrening. Antall timer dokumenteres av arbeidsgiver. Det skal skrives en kort presentasjon av praksis med egne refleksjoner. For studenter: Femme kan være behjelpelig med praksisen). 
  • Avsluttende prøve. (Ca. 2 timers varighet). Sendes pr. e-post etter godkjent praksis. 

Etter bestått sertifisering skal du trygt kunne trene gravide i egen praksis/veilede i gravidtrening.