online lege 2 (1).jpg

ONLINE LEGEHJELP – få time når du trenger det hos erfaren lege

Legen ved House of Femme kan gi deg hjelp over video eller telefon for flere ikke-akutte medisinske tilstander. Dette er et godt alternativ for tilstander som ikke krever fysisk konsultasjon. 

Kine Iren Holm er spesialist i indremedisin, og kan skrive ut resepter, legeerklæring, henvise til spesialist, gi attester og gi deg råd om din tilstand.

NB: Ved akutt alvorlig sykdom, ring 113!

Hvordan foregår en online legekonsultasjon?

Når det er din tur vil legen kontakte deg via PasientSky (du vil få informasjon om det praktiske i forkant). 

Det settes av 15 minutters samtaletid med legen, som ved et ordinært legebesøk. Etter møtet skrives det journal i godkjent, elektronisk journalsystem. Dersom du trenger resept eller attest, får du dette med en gang legetimen er avsluttet. Betaling gjøres enkelt via Vipps, konsultasjonen har fastpris på 350,- Om legen vurderer det slik at det er behov for fysisk undersøkelse, får du råd om å oppsøke enten fastlege eller legevakt.

Timebooking: online // lege@houseoffemme.no // 73 91 21 00

Les om lege Kine