IMG_4879 (1) (1) (1).JPG

Funksjonell medisin lege

Ny forskning viser at hoveddelen av kroniske vestlige sykdommer skyldes vår moderne livsstil. Funksjonell medisin (FM) er en vitenskapsbasert- , persontilpasset- tilnærmingmodell der vi sammen ser på årsakene bak dine symptomer, og behandler disse i stedet for å symptomlindre.

Her kan du få hjelp til at forstå plagene dine med hjelp av utdypende tester tilpasset din unike livshistorikk. I samråd med legen legges det en plan slik at kroppen blir hjulpet til en friskere tilstand.

Funksjonell medisin er en hurtig voksende medisinsk tilnærmingmodell med opprinnelse i USA. Tre av de største sykehusene i USA (Cleveland clinic, John Hopkins og Mayo clinic) har opprettet funksjonell medisinske poliklinikker. Å påstå at klinikkene er svært populære er en underdrivelse. I økende omfang blir dette også del av pensum på universitetene i USA.

Funksjonell medisin passer for deg som ønsker å vite mer om hva du selv kan gjøre for å forbedre din helse med fokus på:

  • Tarm og kosthold
  • Vitaminer og mineraler
  • Stabilisere blodsukker og minske inflammasjon
  • Miljøgifter
  • Stressreduksjon
  • Forbedre søvn og fysisk aktivitet

Lege Danny Stefan Ekstrøm er snart spesialist i allmenn medisin. Han har også jobbet med hudsykdommer og allergier, akuttmedisin og som idrettslege. Han har tatt fordypende kurs i funksjonell medisin, da han så behovet for flere verktøy for å kunne hjelpe flest mulig pasienter.

Prisliste

Timebooking

Dette skjemaet er kun en forespørsel. Du vil bli kontaktet av oss innen kort tid. Vi er også tilgjengelig på telefon 73 91 21 00, eller du kan bruke online booking.