Risa Hoffmann.JPG

Risa Lonnée-Hoffmann, PhD

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Utdannet i medisin, Wien 

Spesialistutdanning gynekologi og fødselshjelp, Sør Afrika

Godkjent spesialist i Norge og Østerriket

Erfaring: 

Risa har jobbet som overlege på gynekologisk avdeling på St.Olavs siden 2004. Førsteamanuensis ved institutt for klinisk og molekular medisin ved NTNU. Hun tok eksamen i seksual medisin (europeisk) i 2014, og fullførte sin PhD med tema fremfall og seksualitet i 2015.

Risa har engasjert jobbet med dette i 25 år i forskjellige land, og er svært glad i jobben sin. Hennes spesialområde er smertetilstander hos kvinner, hudlidelser i vulva og problemer med seksualitet. 

Risa er ellers veldig glad i natur og yoga, og mest av alt sin familie med fem barn. Hos Risa vil du bli møtt med tålmodighet og respekt, og vi har speiselt innhentet Risa på grunn av sin unike kunnskap om smerter i underlivet. Hos Risa vil du bli godt ivaretatt og undersøkt på en skånsom måte. 

Kontakt: 

kontakt@houseoffemme.no