Kristian Schunemann

Lege i spesialisering i gynekologi og fødselshjelp

Kristian har studert medisin i Trondheim. Han har jobbet ved kirurgisk avdeling St. Olavs Hospital. De siste år har han arbeidet som lege i spesialisering i gynekologi, ved sykehuset Levanger. I tillegg har han erfaring som fastlege fra tidligere. 

Hos Kristian vil du bli møtt ned respekt og tålmodighet. Sammen finner vi den mest optimale behandling for deg.

Kontakt: 

kontakt@houseoffemme.no