jordmor barbro (2).jpg

Barbro Hellstad

Jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk

Sertifisert for å gjøre ultralyd tidlig i svangerskapet, uke 11-13 samt måling av NT og nesebein
Rekvisisjonsrett for alle typer prevensjon til friske kvinner over 16 år.
Videreutdanning i akupunktur for jordmødre
Mamma til Emma Aurora og Frida

Erfaring:

Barbro er en av svært få jordmødre med sin unike kompetanse og utdanning på ultralyd. Hun har de siste 14 årene jobbet ved Kvinneklinikken St. Olavs hospital. I tillegg til å ha jobbet ved føde- og barselavdelingen, har hun de fire siste årene jobbet ved Senter for avansert invasis fosterdiagnostikk ved St.Olavs hospital. (tidl. Nasjonalt senter for fostermedisin). Har også jobbet ved Medicus fertilitetsklinikk. 

Utdannelse og kurs:

  • Utdannet jordmor ved Høgskolen i Bergen i 2004.
  • Rekvireringsrett for alle typer prevensjonsmidler inkl.LARC (langtidsvirkende reversibel prevensjon)
  • Videreutdannelse i ultralyddiagnostikk ved Medisinsk Fakultet NTNU i 2015 som omfatter ultralydundersøkelser i svangerskapets 2 og 3 trimester.
  • Sertifisert for ultralyd i uke 11-13, (1 trimester) School of medicine.
  • Sertifisert for måling av NT, Fetal Medicine Foundation.
  • Sertifisert for registrering av nesebein, Fetal Medicine Foundation.
  • TRINN 1 kurs, Obstetrikk og gynekologi for leger. Senter for avansert invasiv fosterdiagnostikk, St. Olavs hospital.
  • VISUS 3D kurs, Senter for avansert invasiv fosterdiagnostikk, St. Olavs hospital.
  • Videreutdanning i akupunktur for Jordmødre, Haukeland Universitestssykehus, Bergen 2019

Kontakt: 

jordmor@houseoffemme.no / 416 93 749