0596B42A-A62C-4B0A-B6BE-4B408FAA7874_1_105_c.jpeg

Dorte Kuhn

Jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk

Sertifisert for å gjøre ultralyd gjennom hele svangerskapet. Tidlig ultralyd, organscreening, vekst- og dopplerundersøkelser.

Videreutdanning i akupunktur for jordmødre

Kursleder for babymassasje

Ammeveileder

Mamma til Sverre, Olve, Edda og Narve

Erfaring

Dorte en av få jordmødre med unik kompetanse og erfaring innenfor ultralyd i svangerskapet. Hun har de siste 15 årene jobbet ved Lillehammer sykehus. I tillegg til å ha jobbet ved føde- og barselavdelingen, har hun de siste 8 årene jobbet ved ultralydavdelingen på Lillehammer sykehus.

Utdanning og kurs

  • Utdannet jordmor ved Kvinneklinikken Stuttgart/ Tyskland i 2003
  • Master i jordmorfag, 2022
  • Videreutdanning 1.trimester ultralyd ved Medisinsk Universitet NTNU, 2021
  • Videreutdanning i ultralyddiagnostikk ved Medisinsk Universitet NTNU i 2014 som  omfatter ultralydundersøkelser i svangerskapets 2 og 3 trimester.
  • Videreutdanning Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjerte ved Medisinsk Universitet NTNU, 2019
  • Videreutdanning i ammeveiledning ved Høgskolen i Innlandet, 2009
  • Videreutdanning i akupunktur for jordmødre, 2005
  • Videreutdanning som kursleder for babymassasje, 2005

Kontakt

dorte@houseoffemme.no / 73 91 21 00

Tilbake til jordmor