lege (1).jpg

Lege 

Hos oss blir du møtt av en erfaren lege, som tar seg tid til en grundig undersøkelse. PS: Legen er nå i fødselspermisjon

Legen kan hjelpe deg med: 

 • Genrell helsekontroll
 • Allergi og intoleranse
 • Infeksjoner
 • Hodepine og migrene
 • Vaksiner og rådgivning i forbindelse med reiser
 • Diabetes
 • Stoffskifteproblemer
 • Lungesykdom
 • Mage/tarmsykdom
 • Hjerte/karsykdom
 • Second opinion av din sykdom
 • Resepter etter individuell vurdering
 • Attester og sykemelding etter individuell vurdering
 • Henvisning til røntgenundersøkelser og spesialisthelsetjenesten

Hva innebærer en helsekontroll til lege?

Helsekontrollen gir deg en god indikasjon på egen helse og livsstil, og kan avdekke sykdomstegn som bør følges opp. Kanskje opplever du stress, muskelsmerter eller er utmattet? Eller er du bekymret for om du er i ferd med å utvikle livsstilssykdommer? Da kan en helsekontroll være aktuell for deg. 

Legen vil gå gjennom din tidligere og aktuelle sykehistorie. Hun vil også spørre om livsstil (røyke/snusevaner, alkoholforbruk, kosthold og treningsvaner). Dette for å individualisere helsekontrollen. Bruker du faste medisiner, ta gjerne med liste.

Etter samtalen vil det gjøres en grundig klinisk undersøkelse. Ved behov vil det også bli tatt EKG. Etter konsultasjonen vil det bli tatt blodprøver basert på hva som kommer frem i samtale og klinisk undersøkelse. Dette kan inkludere stoffskifte, langtidsblodsukker, kolesterol og blodprosent.

Etter helsekontrollen vil du motta skriftlig tilbakemelding. Hvis vi finner noe unormalt, vil dette bli fulgt opp.

Hvorfor velge denne legen?

Det unike ved House of Femme er at legen arbeider i et tverrfaglig team, med blant annet ernæringsrådgiver, fysioterapeut, psykolog, jordmor og kiropraktor for å skreddersy den behandlingen som blir best for deg. Enkelte sykdommer trenger å bli behandlet med medisiner, andre ikke.

Du får raskt time hos en erfaren lege, som også er spesialist i indremedin. Kine er engasjert i jobben og opptatt av individuell oppfølging. Hun har fokus på forebygging av sykdom, og hvordan du på best måte kan gjøre det ved hjelp av livsstil. 

Hvilket utstyr har dere tilgjengelig? 

Vi har tilgjengelig utstyr for hurtigtester av blod og urin. Blodprøver analyseres ved St. Olavs Hospital. Vi har også apparater for å ta EKG og blodtrykk.

Ved akutt sykdom må du kontakte fastlege eller legevakt. Ved livstruende sykdom eller skader, ring 113.

Timebooking

Dette skjemaet er kun en forespørsel. Du vil bli kontaktet av oss innen kort tid. Vi er også tilgjengelig på telefon 73 91 21 00, eller du kan bruke online booking.

Les om lege Kine

Prisliste