Kine Iren Holm

Lege med spesialisering i indremedisin

Utdannet i Slovakia, Martin

Spesialistutdanning fra Sandessjøen sykehus og St. Olavs hospital

Erfaring:

Kine har jobbet som lege i spesialisering ved hjertemedisinsk avdeling på St. Olavs siden 2016. Hun er engasjert i jobben og opptatt av individuell oppfølging av deg som pasient. Hun har fokus på forebygging av sykdom og hvordan man på best måte kan gjøre det ved hjelp av livsstil.

En spesialist i indremedisin behandler pasienter som ikke trenger kirurgisk behandling. En indremedisiner foretar utredninger som ofte er kompliserte, og som krever vurderinger basert å klinisk skjønn, fysiologiske tester, bildediagnostikk m.m. Det er en 6 års videreutdanning etter medisinstudiet med krav om flere kurs. 

Kurs:

 • Avansert hjerte-lungeredning og hjerte-lungeredning med defibrillator
 • Akuttmedisin for indremedisinere
 • Grunnkurs ekkokardiografi
 • Blodsykdommer
 • Endokrinologi 
 • Fordøyelsessykdommer
 • Geriatri 
 • Hjertesykdommer
 • Infeksjonssykdommer
 • Lungesykdommer
 • Nyresykdommer
 • Administrasjon og ledelse
 • Obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid

Kontakt:

lege@houseoffemme.no 

Ved akutt sykdom må du kontakte fastlege eller legevakt. Ved livstruende sykdom eller skader, ring 113