Jasna2.jpeg

Jasna Surkovic

Utdannet psykolog ved NTNU, 2015

Erfaring:

Jasna har mangeåring erfaring fra ulike avdelinger i psykisk helsevern, med både voksne og barn. Hun har erfaring med både individual- og gruppeterapi, av både kortere og lengre varighet, samt akuttarbeid fra ambulante team.

Hun har primært jobbet i poliklinikk ved DPS, og har herfra god kompetanse på både utredning og behandling av angst, depresjon, traumer og personlighetsproblematikk. Jasna har særlig interesse for terapeutisk arbeid med relasjonelle utfordringer, i tillegg til behandling av traumerelaterte symptomer.  

Jasna er for tiden i et spesialiseringsløp og vil være utdannet psykologspesialist innen kort tid. 

Jasna er medlem av Norsk Psykologforening. Det innebærer at hun har forpliktet meg til å arbeide i tråd med gjeldende fagetiske standarder. Dette gir en kvalitetssikring og trygghet for klientene. En eventuell klage på psykologers yrkesutøvelse kan rettes til Helsetilsynet eller til Norsk Psykologforening. 

Kurs:

  • Videreutdanning innen klinisk voksen psykologi via Norsk psykologforening
  • Påbegynt videreutdanning i Mentaliseringsbasert terapi
  • Fullført trinn 1 og 2 av EMDR (Eye Movement Desentization and reprocessing)
  • Motiverende Intervju
  • RVTS - Traumekompetanse

Kontakt: 

jasna@houseoffemme.no / 73 91 21 00