psykolog-marenfalchskaret.png

Maren Falch-Madsen


Psykolog med fokus på kvinnehelse
Utdannet Psykolog NTNU, 2017
Rådgiver
Foredragsholder
Mamma til Nils

Erfaring:

Maren har det siste året arbeidet som klinisk psykolog ved distriktpsykiatrisk senter og har parallelt jobbet som organisasjonspsykolog i privat bedrift. Hun har gode resultater og tilbakemeldinger fra pasienter og kunder. Maren har også erfaring fra psykiatrisk akuttpost for voksne, og behandling for familier i barne- og ungdomspsykiatrien.

Kurs:

  • ISTDP - Intensiv korttidsdynamisk psykoterapi
  • ACT – acceptance and commitment therapy
  • Barn som pårørende

Kontakt:

psykolog@houseoffemme.no 476 43 709