Profilbilde Jane.jpeg

Jane Iversen

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi, MNFF

Utdannet fysioterapeut ved HiO, 2007

Master i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved UiT, 2013

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi, 2016

Sertifisert kognitiv adferdsterapeut, 2019

Sertifisert MediYoga-instruktør, 2021

Mamma til Falk og Evy

Erfaring:

Jane har de siste 5 årene jobbet innen arbeidsrettet rehabilitering, hovedsakelig med pasienter med smerteproblematikk, utmattelse, utbrenthet og stressproblematikk. Hun har god erfaring med å drive ulike former for grupper, både kroppsorienterte og samtalebaserte. Hun har lang erfaring med individuell psykomotorisk behandling, da ofte kombinert med kognitiv tilnærming. Har også drevet mye med pasientundervisning.

Fra tidligere har hun bred erfaring fra både psykiatrisk og somatisk spesialisthelsetjeneste og privat praksis. Jane brenner for at mennesker skal få et mest mulig raust og omsorgsfullt forhold til seg selv og sin egen kropp. 

Relevante kurs:

Emosjonsregulering og kropp – NFF 2020

Jobbfokusert kognitiv rådgivning og behandling – 2018 

Livskvalitet ved utmattelse og sykdom – 2017 

Migrasjonshelse i et fysioterapiperspektiv – NFF 2017

Energityvene: utmattelse i sykdom og hverdag – 2017 

Norsk smerteforenings fagkonferanse – 2017 

Tverrfaglig konferanse om CFS/ME – UiT 2016

Communication in a connected world – Internasjonal konferanse for fysioterapi og psykiske helse, Madrid 2016

Fysioterapi og traumer – NFF 2014

Circle of Security – Schizofrenidagene 2013

Traumer og regulering – RVTS Vest 2013

Traumer og utvikling hos barn og ungdom – RVTS Vest 2011