Prisliste ammeveilder

Hjemmebesøk ca. 1,5 time1500,-
Hjemmebesøk ca. 3 timer2250,-
Kjøretillegg utenfor Trondheim150-300,-
Veiledning via telefon/mail250,-

Førstegangskonsultasjon på House of Femme (1 time)900,-
Videre konsultasjon700,-
Førstegangskonsulatasjon videosamtale750,-
Videre konsultasjon videosamtale500,-

Forberedende ammekurs500,-
Forberedende ammekurs med telefonoppfølging etter fødsel700,-
Karleggingssamtale og veiledning i graviditeten1250,-
Kartleggingssamtale og veiledning i graviditeten, med telefonoppfølging etter fødsel1400,-
Online ammekurs privat700,-
Barselpakke 1: Tre hjemmebesøk a ca. 1 time3000,-
Barselpakke 2: Ammeforberedende kurs og et hjemmebesøk1700,-
Barselpakke 3: Karleggingssamtale før fødsel og et hjemmebesøk2500,-

Avbooking eller endring av avtale må skje senest 24 timer før, ellers belastes 450,-

Tilbake til ammeveileder