Mona barnepsk.jpg

Mona Engen

Barnepsykolog

Utdannet psykolog i 2011 ved NTNU og universitetet i København
Utdannet Cand.polit, hovedfag i psykologi ved NTNU, 1991
Mamma til Marie og Julie

Erfaring:

Mona har lang erfaring i arbeid med små barn og deres foreldre/foresatte. Hun har jobbet mange år i PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste), jobbet flere år som fagutvikler og psykolog på familiesenter, og har de siste årene jobbet ved barneklinikken på St. Olavs hospital.

Mona har lang erfaring med gravide og nybakte foreldre. Og har mange kurs i standardisert psykologiske metoder for observasjon og utredning av små barn.

Hun har fokus på forebyggende tiltak for å fremme en positiv utvikling hos barnet og styrke og veilede i rollen som foreldre.  

Hun er forfatter og har skrevet bok om «å samtale med barn».

Foredrags- og kursholder gjennom mange år.

Ble utdannet Marte Meo veileder i 2001 (videobasert samspillsbehandling/veiledning av foreldre/foresatte og barn).

Hun har forsket på spedbarns- gråt.

I sin spesialist oppgave fordypet hun seg i temaet «Små barn i barnehagen-med fokus på relasjonskvalitet». En oppgave som spesielt omhandler muligheter de ansatte har til å stimulere og støtte barna gjennom dagen bla. i rutinesituasjoner og måltid.

Vår barnepsykolog har 2 års videreutdanning som barnesakkyndig og jobber som barnesakkyndig psykolog for domstolene i Norge.

Kontakt:

barnepsykolog@houseoffemme.no / 73 91 21 00