Klinikken er åpen og utendørstrening er i gang. Treningssenteret åpner 15. juni

shutterstock_707905822 (1) (1).jpg

Psykomotorisk fysioterapi

Vi er stolte av å presentere et unikt tilbud. Kirsti Leira er en av få i Norge med sin erfaring, og du får time i løpet av kort tid. 

Pust og spenningstilstand i kroppen endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

I læringsorientert fysioterapi ses kroppslig balanse og mental kontroll i en sammenheng. Meningsfulle bevegelser kan hjelpe pasientene til å gjenvinne mestringen av eget liv. Læringsorientert fysioterapi er ingen «quick-fix»-behandling, men veiledning i en læringsprosess som skal bli selvdreven og vare livet ut. Behandlingsformen er særlig rettet mot pasienter innen de to store diagnosegruppene muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Målet er å bidra med hjelp til selvhjelp. 

Hvem kan ha nytte av denne tilnærmingen? 

 • Barn, ungdom og voksne
 • De som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid
 • De som plages av anspenthet og kanskje svimmelhet
 • De som har plager relatert til pust
 • De som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer eller ulike tretthetstilstander
 • De som ønsker å forebygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner

Det første møtet

Første gang har vi en samtale hvor du forteller hva du sliter med, og hva som fikk deg til å be om hjelp. Når oppsto plagene? Hvordan hemmer plagene deg i å gjøre det du ønsker og vil? Hvilke tanker har du om hvordan det har blitt slik? 

Hva har du prøvd før av behandling? Har det hjulpet? 

Hva ønsker du å endre på? Bedre søvn? Få mer kontroll over angsten? Mindre smerter? Mer energi? Tilbake i jobb? Få ny jobb? Klare skolen eller studier? 

Hvordan går hverdagen? Har du familie? Barn? Har du noen å være sammen med, snakke med? 

Har du noen tanker om din egen kroppslige balanse? Er du svimmel? Liker du å bevege deg? Føler du deg anspent? 

Kirsti forklarer litt om hva læringsorientert fysioterapi går ut på. Så inviteres du til en balanseundersøkelse. 

Gir den første timen mening for deg? Ønsker du å prøve denne tilnærmingen? Er svartet ja, avtaler vi vanligvis å ta fem timer, før vi sammen ser på hvordan samarbeidet har gått. Har du lært noe som får deg til å ønske å fortsette? I såfall gjør vi det. Eller har vi bare stanget hodet i veggen? Kanskje er timingen for å lære noe nytt dårlig akkruat nå? Er det noe annet du trenger? En pause? Eller for eksempel samtaler hos en psykolog? 

Vi snakker sammen og arbeider sammen i timene. Du oppmuntres til refleksjon og samtale omkring det som skjer i behandlingsrommet. 

Ved behov jobber Kirsti tett med andre behandlere på House of Femme, som f.eks. psykologen, for å gi deg en komplett behandling. 

Hvordan er fokus i behandling av barn og ungdom? 

 • Målet er at barn og ungdom i undersøkelse og behandling skal føle seg respektert, få tro på sine kroppslige ferdigheter, oppleve at kroppen kan oppleves nummen eller vond, men også sterk, myk, bevegelig og god å være i.
 • Fysioterapeuten prøver å bidra til at sammenhengen mellom holdt pust, spente muskler og for eksempel vondt i magen og/eller hodet blir forståelig.

Hva kan oppnås i behandlingen?

En trygg og tillitsfull relasjon er en forutsetning for å lykkes.

 • Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for.
 • Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet.
 • Økt kontakt med egne behov og grenser.
 • Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser.
 • En tett dialog med egen kropp i bevegelse åpner for å endre ivaretaking av egen helse. 
 • Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres.

Trenger jeg henvisning? 

Du trenger heller ikke henvisning. Du betaler honoraret selv, egenandeler og frikort gjelder ikke.

Prisliste