Kirsti Leira (1).png

Kirsti Leira

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Utdannet fysioterapeut ved Statens fysioterapiskole i Oslo i 1973. 

Allsidig erfaring fra somatiske sykehusavdelinger for barn og voksne, sykehjem, privatpraksis og de siste åtte årene som ansatt i psykiatrisk poliklinikk, Sykehuset Levanger. 

Forfatter sammen med Britt Fadnes og Per Brodal av bøkene Balansekoden (2006), Læringsnøkkelen (2010), Læringsorientert fysioterapi (2013). Samt sammen med Britt Fadnes, Tvilens forbannelse (2016), en håndbok som er skrevet spesielt for de som strever med kontroll over livet. 

Erfaring: 

Kirsti har lang klinisk erfaring og er en av Norges fremste på sitt felt. Hun kan vise til gode behandlingsresultater, og har et brennende engasjement for faget. Er du anspent? Føler du deg kanskje på siden av deg selv? Er plager som svimmelhet, stress, lite energi, søvnvansker, smerter, indre uro, kaos i hodet, pustevansker, dårlig hukommelse og konsentrasjonsvansker noe du gjenkjenner hos deg selv? Støtter du deg i stedet for å stå på egne ben? Når balansen ikke lenger utfordres i mange små øyeblikk daglig, vil du fort begynne å streve når du beveger deg gjennom dine gjøremål. 

Kirsti vil invitere deg til å få i gang en lærings- og endringsprosess. Gevinsten er bedre kroppslig og mental kontroll. Å finne igjen selvfølgeligheten i bevegelsene, og den gode, løsningsorienterte flyten i tankene. 

Kontakt: 

kontakt@houseoffemme.no / 73 91 21 00