HOUSE OF FEMME SOM BÆREKRAFTIG BEDRIFT

Som en virksomhet i 2023, er det å jobbe med bærekraft helt avgjørende. FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som har som mål å utrydde fattigdom, sikre god helse og stoppe klimaendringene innen 2030. Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold blir ofte kalt de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling. Her må vi jobbe målrettet for å bidra der vi har mulighet.

Hvorfor skal vi jobbe med bærekraft?

  • Bevare muligheter for fremtidige generasjoner
  • Bli en del av løsningen
  • Konkurransekraft og omdømme
  • Stolthet på arbeidsplassen

En stor bolk av FNs bærekraftsmål har allerede vært hovedfokus hos House of Femme i flere år, nemlig å sikre god helse, både fysisk og psykisk. Dette gjør vi gjennom trening, tverrfaglig behandlingsklinikk, sosiale relasjoner, mangfold og inkludering.  Vi har en lønnsom arbeidsplass som finansierer velferdsstaten. Vi har minimale klimautslipp fra bedriften.

Hvordan kan vi bli bedre på bærekraft?

Hva kan vi gjøre for å være en del av løsningen, både som enkelperson og som bedrift? 13. januar 2023 gjennomførte vi en «Grønn lunsj» på huset, hvor deltakerne i fellesskap gikk gjennom både hva vi allerede gjør og hva vi kan gjøre fremover i denne sammenheng. Det var mange gode innspill og refleksjoner, som vi i hovedsak kan oppsummere i fire hovedkategorier: 

1. Transport til og fra 

2. Avfall og avfallshåndtering

3. Energiforbruk

4. Miljø

Vi håper at også medlemmer og kunder vil ta del i dette sammen med oss, hurra for en grønnere hverdag.

En bærekraftig hilsen fra House of Femme