ammeveileder

IBCLC-ammespesialist

Opplever du smertefull amming eller utfordringer med amming, flaskemating eller pumping? Eller har du en baby som gråter mye og ikke har det bra? Monica har lang erfaring og spesialistutdannnig i spedbarn, ernæring og laktasjon og kan hjelpe deg, babyen din og din familie.

Ammeproblemer kan oppstå til alle døgnets tider. Du kan derfor få veiledning både på dag, kveld og helg. 

Når du har en nyfødt og sliter med amming, kan det være vanskelig å komme deg ut døra. Monica tilbyr derfor veiledning over telefon, videosamtale og hjemmebesøk i tillegg til konsultasjon ved klinikken.

Det er viktig å støtte instinktiv omsorg og bruke foreldrenes ressurser. All veiledning er tilpasset deg og familien din og dere vil alltid bli møtt med omsorg og forståelse for det dere står i. 

Hva kan Monica hjelpe deg med?

Utfordringer med amming, flaskemating og/eller fast føde

Det kan oppstå utfordringer, spørsmål og større eller mindre problemer gjennom hele ammeperioden. Monica tilbyr veiledning tilpasset deg/dere og barnet ditt gjennom hele perioden. Du vil få grundig veiledning hvor vi snakker sammen, du forteller om din opplevelse før det gjøres en observasjon og forslag til tiltak. Du følges alltid opp etter timen. 

Veiledning god ammestart: 

Monica hjelper deg med en smertefri og god ammestart. Du kan komme til enkelttimer eller sette sammen en pakke med flere timer og oppfølging. Veiledningen kan bestå av både ammeforberedende samtale, bearbeide tidligere traumatiske erfaringer og oppfølging når babyen kommer. Du trenger ikke et problem for å få god hjelp, det aller beste er å forebygge problemet. 

Trygghetsveiledning: 

Overgang til fast føde, nattamming, søvn, jobbstart og ammeslutt. Monica har bred erfaring og faglig kompetanse. 

Kolikk: 

Kolikk er en samlebetegnelse for babyer som gråter og gråt har en årsak. Monica hjelper deg å kartlegge roten til gråten og kan veilede deg i veien videre og koble dere på annen fagkompetanse om dette er nødvendig. 

Stramt tungebånd:

Monica har over 5 år erfaring i klinisk arbeid med babyer med stramt tungebånd og deres familier. Hun har grundig fagkompetanse og kan både vurdere, optimalisere og gi dere råd mtp veien videre. 

Gravid/Barselgruppe (5-10 stk)

Helt egen time på zoom, hjemme eller på House of Femme for hele barselgruppa (eller kanskje allerede i graviditeten?). Dere kan sende inn ønsker for tema på forhånd og stille spørsmål underveis. 

Tema kan være: Søvn, amming/ammeforberedende, fast føde, jobbstart, ammeslutt, flaskemating, hjelpemidler, fødselsforberedelse eller babymassasje

Amme- og barselforberedende kurs

En optimal amming forebygger smerter og andre komplikasjoner. Ved å ha kjennskap til optimal amming kan dette forebygges. Gjennom dette kurset får du (og partner) informasjon om optimalt dietak, gode ammestillinger og teori om melkeproduksjonen. I tillegg for dere informasjon om den nyfødte babyen og  dens behov for søvn, trøst og nærhet. 

Kursene ledes av ammeveileder Monica. Monica er utdannet sykepleier med videreutdanning som ammeveileder og er en av få i Norge som er sertifisert IBCLC-ammespesialist (Board Certified Lactation Consultant). Hun har jobbet på barselavdelingen på St.Olav siden 2012. Hun har gjennomført kurset “Hvordan fremme god søvn og forebygge søvnvansker hos spedbarn” og “Spisevansker hos sped- og småbarn”. Hun er også sertifisert NBO (newborn behavioral observation) som handler om å se babyens unike kompetanse og personlighet og styrke samspillet mellom baby og foreldre. 

Hun har de siste 3 årene deltatt på “Gold learning online tongue-tie symposium og har grundig kunnskap om og er faglig oppdatert på stramt tungebånd og oralmotoriske utfordringer hos spedbarn. 

Hun er i tillegg mamma til Ludvig og Linus.

Timebooking

Dette skjemaet er kun en forespørsel. Du vil bli kontaktet av oss innen kort tid. Vi er også tilgjengelig på telefon 971 77 852, eller du kan bruke online booking.

Les om ammeveileder Monica

Pris ammeveileder

Kurs

Ammeveileder Monica har en helt unik kompetanse og formidlingsevne. Velg mellom tre ulike kurs.