Parkering

Sorgenfri

Gratis parkering på henviste plasser i tre timer. Husk å regisere bilens registeringsnummer på ipad i resepsjonen. Parkeringen gjelder kun når du oppholder deg på senteret, dersom du forlater området og lar bilen bli stående, får du parkeringsbot. 

City Lade

Gratis parkering på henviste plasser i tre timer. Om du er medlem av City Lades kundeklubb får du fire timer gratis parkering. Bilens registerinsnummer registeres automatisk når du kjører inn og ut.