Parkering

Sorgenfri

Gratis parkering på henviste plasser, husk å regisere bilens registeringsnummer på ipad i resepsjonen. Dette gir gratis parkering så lenge du oppholder deg på senteret denne dagen. Dersom du forlater området og lar bilen bli stående, får du parkeringsbot. 

City Lade

Gratis parkering på henviste plasser i tre timer. Om du er medlem av City Lades kundeklubb får du fire timer gratis parkering. Bilens registerinsnummer registeres automatisk når du kjører inn og ut.