Parkering

Ved parkering hos oss må du huske å registrere bilnummer på paden i resepsjonen vår.

Dette gir gyldig parkering ut dagen.