_5D_9540 (1).jpg

Osteopati

Våre osteopater har en unik kunnskap om kvinnehelse og spesielt barn. Vi etterstreber alltid tid til akuttbehandling av baby.  

Hva er osteopati?

En osteopat bruker hendene til å diagnostisere og behandle en rekke plager og smertetilstander. Osteopati baserer seg på de medisinske fagene anatomi, fysiologi, biomekanikk, nevrologi og sykdomslære. God funksjon og helse avhenger av at alle kroppens systemer, det vil si muskel- og skjelettsystemet, bindevevsystemet, nervesystemet og det sirkulatoriske systemet, fungerer optimalt sammen. Osteopaten finner sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Hva behandler osteopatene på House of Femme: 

 • Bekkenrelaterte smerter // bekkenløsningsplager // bekkenlåsning
 • Stressrelaterte plager
 • Hode- og kjevesmerter
 • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
 • Skulder-, albue- og håndsmerter
 • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
 • Lymfebehandling
 • Veiledning og undersøkelse rectus diastase (delte magemuskler)
 • Massasjeterapi // rygg- og nakkemassasje // gravidmassasje
 • Etterkontroll fødsel (ca. 3-6 uker etter fødsel)

Spedbarn og barn:

 • Kolikk // generell urolighet
 • Reflux // unormalt mye gulp
 • Søvnproblemer
 • Ammeproblemer
 • Funksjonelle plager relatert til stramt tungebånd
 • Asymmetrier // flatt hode// favorittside
 • Problemer med å ligge på magen
 • Andre funksjonelle plager

Timebooking

Dette skjemaet er kun en forespørsel. Du vil bli kontaktet av oss innen kort tid. Vi er også tilgjengelig på telefon 73 91 21 00, eller du kan bruke online booking.

Våre osteopater

Se priser osteopati

Hva kan jeg forvente når jeg kommer til osteopaten? 

1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie. Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress osv. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

2. Undersøkelse av hele kroppen

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre.

Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Osteopaten jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandling

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Vi har en stor verktøykasse med manuelle teknikker som gjør at behandlingen blir tilpasset akkurat deg. Teknikker kan være: massasje, triggerpunktsbehandling, mobilisering, manipulasjonsbehandling og tøyning.

Hvordan foregår en behandling av de aller minste?

Behandling av baby består først av en nøye undersøkelse med nevrologiske og ortopediske tester samt en vurdering av bindevev, muskulatur og ledd. Behandlingen er skånsom og består blant annet av lette trykk mot stive områder. Det er ingen nedre grense for behandling av barn. Behandling av de aller minste kan ofte foregå på mors bryst eller i armene til far. 

Kan jeg bruke min helseforsikring?

Flere forsikringsselskaper dekker osteopati, ta direkte kontakt med ditt forsikringsselskap.