_5D_9540 (1).jpg

Osteopati

Osteopaten ser hele deg som et menneske, har en unik kunnskap om kvinnehelse og barn, er faglig dyktig og godt oppdatert. 

Vi etterstreber hver uke tid til akuttbehandlinger av babyer. Ta direkte kontakt for å sette opp en time til dette.

Hva er osteopati?

Osteopati er en helseprofesjon der man bruker hendene til å diagnostisere og behandle en rekke plager og smertetilstander. Osteopati baserer seg på de medisinske fagene anatomi, fysiologi, biomekanikk, nevrologi og sykdomslære. Osteopati tar utgangspunkt i at god funksjon og helse avhenger av at alle kroppens systemer, det vil si muskel- og skjelettsystemet, bindevevsystemet, nervesystemet og det sirkulatoriske systemet fungerer optimalt sammen. Osteopati er en helhetlig tilnærming som ivaretar deg på en god måte. Når du kommer til en osteopat kan du forvente at du blir sett og hørt. En osteopat finner sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Timebooking

Dette skjemaet er kun en forespørsel. Du vil bli kontaktet av oss innen kort tid. Vi er også tilgjengelig på telefon 958 86 354, eller du kan bruke online booking.

Hva behandler osteopatene på House of Femme: 

 • Bekkenrelaterte smerter // bekkenløsningsplager // bekkenlåsning
 • Stressrelaterte plager
 • Hode- og kjevesmerter
 • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
 • Skulder-, albue- og håndsmerter
 • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
 • Lymfebehandling
 • Veiledning og undersøkelse rectus diastase (delte magemuskler)
 • Massasjeterapi // rygg- og nakkemassasje // gravidmassasje
 • Etterkontroll fødsel (ca. 3-6 uker etter fødsel)

Spedbarn og barn:

 • Kolikk // generell urolighet
 • Reflux // unormalt mye gulp
 • Søvnproblemer
 • Ammeproblemer
 • Funksjonelle plager relatert til stramt tungebånd (bookes til osteopat@houseoffemme.no)
 • Asymmetrier // flatt hode// favorittside
 • Problemer med å ligge på magen
 • Andre funksjonelle plager

Hva kan jeg forvente når jeg kommer til osteopaten? 

1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie. Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress osv. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

2. Undersøkelse av hele kroppen

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer (brudd, etc.). Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre.

Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Osteopaten jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

3. Helhetlig behandling

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Vi har en stor verktøykasse med manuelle teknikker som gjør at behandlingen blir tilpasset akkurat deg. Teknikker kan være: massasje, triggerpunktsbehandling, mobilisering, manipulasjonsbehandling og tøyning.

Hvordan foregår en behandling av de aller minste?

Behandling av baby består først av en nøye undersøkelse med nevrologiske og ortopediske tester samt en vurdering av bindevev, muskulatur og ledd. Behandlingen er skånsom og består blant annet av lette trykk mot stive områder. Det er ingen nedre grense for behandling av barn. Behandling av de aller minste kan ofte foregå på mors bryst eller i armene til far. 

Hvor mange behandlinger er vanlig?

Dette varierer fra hvilken problematikk du søker hjelp for, men de aller fleste trenger kun et par behandlinger for å bli bedre. Vi legger ofte opp behandlingene slik at du kan gjøre mye hjemme på egen hånd dersom du ønsker dette, og dermed trenger færre behandlinger.

Kan jeg bruke min helseforsikring?

Flere forsikringsselskaper dekker osteopati, ta direkte kontakt med ditt forsikringsselskap så hjelper de deg med dette.