Jordmor / Ultralydjordmor

Jordmødre ved House of Femme kan følge deg fra tidlig i svangerskapet og videre i barseltiden. Du kan også ta celleprøve, innsett av spiral og test av kjønnsykdommer hos jordmor. 

Les om våre jordmødre

Vi tilbyr: 

 • Tidlig ultralyd (fra uke 6)
 • Organrettet ultralyd (fra uke 11)
 • Alltid 3D/4D ultralyd dersom forholdene ligger til rette
 • Terminfastsettelse
 • Vekstkontroll, sjekk av leie, fostervann og morkake.
 • Svangerskapskontroller
 • Fødselsforberedende samtale
 • Samtale fødselsangst
 • Samtale etter traumatisk fødselsopplevelse
 • Akupunktur i svangerskapet og barseltida
 • Modningsakupunktur 
 • Celleprøve
 • Test av kjønnsykdommer
 • Innsett av spiral 
 • Uttak av spiral
 • Prevensjonsveiledning
 • Etterkontroll fødsel
 • Etterkontroll fødsel jordmor og fysioterapeut
 • Etterkontroll spontanabort (inkluderer ultralyd)
 • Fødsels- og foreldreforberedende helgekurs

Se priser jordmor

Timebooking

Dette skjemaet er kun en forespørsel. Du vil bli kontaktet av oss innen kort tid. Vi er også tilgjengelig på telefon 73 91 21 00, eller du kan bruke online booking.

Ultralyd

Ultralyd uke 6-11

Tidlig ultralyd benyttes i hovedsak for å bekrefete graviditeten. Allerede fra uke 6-7 kan vi se om hjertet slår, se om det er flerlinger og finne ut hvor langt du er på vei. Vi anbefaler å vente til fullgåtte 6 uker før ultralyd. Tidlig ultralyd gjøres vaginalt. 

Ultralyd uke 11-14

Etter uke 12 i svangerskapet hos friske kvinner, er sannsynligheten 99 % for at fosteret og graviditeten utvikler seg normalt.

Vi kan se fosterets bevegelser og plassering av morkaken. Ved mistanke om avvik vil dere bli henvist til St.Olavs hospital for videre utredning. De fleste ultralydundersøkelsenene fra uke 11 gjøres utenpå mors mage.

Ultralyd uke 14-40

Fra ca. uke 15 kan vi ofte avdekke hvilket kjønn det blir, og vi kan se mer av anatomien til barnet ditt.

Ved uke 18-19 gjøres den rutinemessige ultralyden og fødselsterminen settes. 

Etter uke 26 og frem til fødsel estimers fosterets vekt og vekst. Vi vil samtidig se på morkaken og måle fostervannsmengde. Hvis fosteret ligger tilrette for det tar vi også 3D/4D bilder som du får overført til telefonen din.  

Hva gjøres på svangerskapskontrollene?

Helsedirektoratet anbefaler 8 kontroller gjennom svangerskapet. Vi tilpasser oppfølgingen etter dine behov.

Tidlig i svangerskapet har de fleste mange spørsmål, vi setter derfor av god tid. Helsekort for gravide fylles ut, det tas blodtrykk, urinprøve og vekt. Disse prøvene tas rundt svangerskapsuke 12.

Du vil henvises til rutineultralyd i uke 18-19 for fastsettelse av fødselstermin på St.Olavs hospital eller til ditt lokalsykehus. De neste anbefalte kontrollene er i uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 eller når du har behov for det. På kontrollene lytter vi på barnets hjerte, sjekker blodtrykk og urin, måler symfyse-fundus mål på magen og snakker om den forestånde fødselen, ammingen, gjennomgang av fødselen, prevensjonsveiledning og tiden etter fødselen.

Svangerskapskontrollene kan kombineres med ultralydundersøkelse. Mange velger en tidlig ultralyd fra uke 6 i tillegg til de anbefalte svangerskapskontrollene. 

Er ultralydundersøkelsen skadelig for fosteret?

Ultralyd på foster har vært gjort i Norge siden 1950-tallet.

En har i dag ingen holdepunkter for at ultralyd er skadelig for fosteret så lenge en jobber innafor sikkerhetsprinsipper utarbeidet for ultralyd på foster (ALAR). Ultralydmaskinen vår er tilpasset undersøkelser av foster og er nøye innstilt til å passe til nettopp denne bruken.

Forutsetninger for gode 3D/4D bilder

Ved 3D og 4D ultralyd sendes ultralydbølgene fra flere retninger samtidig slik at vi kan lage fantastiske naturtro bilder av hvordan barnet ditt ser ut, hvordan det beveger seg og gjør ansiktsuttrykk. 

 Det er visse forutsetninger for at det skal være mulig å lage gode 3D/4D bilder. Det passer best å gjøre det mellom uke 28-32 i svangerskapet da barnet har fått mer underhudsfett på dette tidspunktet. Det må være noe fostervann foran ansiktet og det kan ikke være dekket av morkake og hender/føtter. Hvis barnet vender ansiktet innover mor mors rygg er det teknisk vanskelig. Høy BMI hos mor kan også gjøre det vanskelig da ultralydbølgene svekkes på vei gjennom vevet. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at dere skal få gode bilder, kanskje du må ta en pause, drikke litt og å prøve igjen i håp om at barnet f.eks snur seg, flytter hånden og slikt. 

Vi gjør alltid en vekstkontroll og gjennomgang av anatomi, morkake og fostervann på disse undersøkelsene slik at du uansett får mye informasjon om barnet ditt. 

Teknologien vi bruker

Vi bruker noe av det beste innen ultralydteknologi som finnes på markedet idag. GE Healthcare Voluson E8.

Overføring av ultralydbilder direkte til telefonen

Som første aktør i Trondheim tilbyr vi overføring av bildene direkte til telefonen din.

Fødselsforberedende samtale

Mange har behov for samtale med jordmor når fødselen nærmer seg. Du trenger ikke å ha vært her før for å komme til en fødselsforberedende samtale. 

Temaene vil være etter ditt behov men vil ofte inneholde:

 • Forventninger og tilbud
 • Hva skjer med kroppen under en fødsel?
 • Fødselens start med de ulike faser
 • Smerteopplevelse og smertelindring
 • Fødestillinger
 • Fysisk og mental forberedelse til fødsel
 • Pusteteknikker
 • Fødebrev
 • Operative forløsninger med keisersnitt, vakuum og tang. Vanlige årsaker og gjennomføringen av disse.
 • Amming

Samtale fødselsangst

Det er helt vanlig at du kan kjenne på uro og bekymring for at noe skal gå galt i tilknytning til fødsel. De fleste gravide kvinner har tanker om risiko for barnets og egen helse, eller redsel for at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner under fødselen. Det er en vanlig og naturlig reaksjon å være redd for det som er ukjent.

Av og til kan disse følelsene oppleves som overveldende og engstelsen kan være så altoverskyggende at gleden ved svangerskapet blir dempet.

Det er antatt at mellom 5 og 20 prosent av alle gravide har angst for å føde.

Temaene vil være etter ditt behov men vil ofte inneholde:

 • Årsaker til fødselsangst
 • Hva du er redd for
 • Rutiner på fødeavdelingen
 • Smertelindring
 • Fødestillinger
 • Utarbeide en fødeplan
 • Skrive et fødebrev
 • Går gjennom tidligere fødsler
 • Finne ut hva som vil være den beste hjelpen for deg
 • Fødsels- barseldepresjon

God informasjon, kunnskap og hjelp til å utarbeide en fødselsplan vil gi deg mulighet til å kunne påvirke fødselssituasjonen. Dette kan bidra til en bedre graviditet, bedre opplevelse av fødsel og at både du, din partner og babyen får en bedre barseltid.

Samtale etter traumatisk fødselsopplevelse

En fødsel er noe av det største du gjør i kvinnelivet ditt – på godt og på vondt. Noen kvinner har kanskje kjent på en vanvittig stolthet og mestringsfølelse etter en fin fødsel, mens andre igjen sitter med en vond følelse i både kropp og sjel etter en traumatisk fødselsopplevelse. 

Det er rundt en tredel av alle kvinner som opplever det å føde som traumatisk. Slike fødselsrelaterte traumer er en stor belastning og fører ofte til at du kan kjenne på mye angst, uro og søvnløse netter. Noen ganger unngår kvinnen å bli gravid på ny.

Av og til kan også far oppleve fødselen som traumatisk.

Det er innmari viktig å få hjelp til å bearbeide en tøff opplevelse- aller helst før du blir gravid igjen.

Temaene vil være etter ditt behov, men vil ofte inneholde:

 • Din subjektive fødselsopplevelse
 • Gjennomgang av tidligere fødsler
 • Faktorer som bidro til din/ fars traumatiske fødselsopplevelse
 • Finne ut hva som vil være den beste hjelpen for deg og hvordan du kan komme deg videre på en god måte

Etterkontroll etter fødsel

For de fleste er det ikke nødvendig med en gynekologisk kontroll etter fødsel, dette gjøres ved behov. Dersom du har spørsmål om rifter, renselse eller annet hjelper vi deg med dette. 

Akupunktur

Det varierer hvordan kvinner opplever endringene i kroppen i et svangerskap og om de opplever plager i svangerskapet. Noen ganger er plagene små og til å leve med, mens det i andre tilfeller kan være behov for egne tiltak. Vi kan hjelpe deg med akupunktur i svangerskapet og barseltida ved:

 • Kvalme og oppkast
 • Hyperemesis
 • Seteleie
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Ødemer
 • Modningsakupunktur
 • Obstipasjon
 • For lite melk

Modningsakupunktur

Studiene viser at mormunnen åpner seg raskere hos kvinner som har fått modningsakupunktur. I gjennomsnittet blir fødselsforløpet mere enn to timer kortere enn hos kvinner som ikke har fått modningsakupunktur.

Samtidig beskriver mange gravide at de føler seg mere avslappet og roligere i kroppen etter at de hat fått akupunkturbehandling.

Behandlingen har som mål å modne livmorhalsen og å gi kroppen styrke til fødselen. Kroppen begynner å forberede seg mot fødsel omtrent fra uke 36. Derfor begynner vi med modningsakupunktur da. 

Akupunktur kan på slutten av svangerskapet hjelpe deg med;

 • Lavt energinivå
 • Stress
 • Angst og uro
 • Modne livmorhalsen
 • Dempe smerter
 • Ødemer
 • Søvnplager