Jordmor / Ultralydjordmor

Nyhet! Vi er nå godkjent av Helsedirektoratet for å tilby NIPT

Les om NIPT

En jordmor er spesialist på svangerskap, fødsel og barseltid. Fra og med 2016 kan jordmødre med ekstra kurs rekvirere og administrere alle typer prevensjonsmidler til friske kvinner over 16 år. Visste du at vår jordmor også tar celleprøver og utfører tester for kjønnssykdom? 

Jordmødre som gjør ultralyd i svangerskapet, har i tillegg en 1-årig videreutdanning fra Medisinsk fakultet ved NTNU i Trondheim. Denne utdannelsen er den eneste i landet og en får praktisere hos noen de fremste i landet på fostermedisin. For å kunne praktisere tidlig ultralyd på gravide, fra uke 11-13 er det nødvendig med ytterligere en sertifisering gjennom Fetal Medicine Foundation.

Jordmor ved House of Femme har all den nødvendige utdannelsen og kunnskapen for å tilbyr alle tjenestene på en plass. Vi kan følge deg fra tidlig i svangerskapet og videre i barseltiden. Eller du kan selvfølgelig komme på en konsultasjon. Alt etter ditt behov og ønske.

Vi tilbyr: 

 • Tidlig ultralyd (fra uke 6-7)
 • 3D/4D ultralyd (uke 28-33)
 • Terminfastsettelse
 • Vekstkontroll, sjekk av leie, fostervann og morkake.
 • Svangerskapskontroller
 • Fødselsforberedende samtale
 • Modningsakupunktur og akupunktur ved ammeproblemer
 • Etterkontroll etter fødsel
 • Etterkontroll fødsel jordmor og fysioterapeut
 • Innsett av hormonspiral og p-stav
 • Etterkontroll spiral
 • Celleprøve
 • Prøver på seksuelt overførbare sykdommer

Se priser jordmor

Timebooking

Dette skjemaet er kun en forespørsel. Du vil bli kontaktet av oss innen kort tid. Vi er også tilgjengelig på telefon 416 93 749, eller du kan bruke online booking.

Hva gjøres på svangerskapskontrollene?

Vi ønsker å tilpasse oppfølgingen i svangerskapet til ditt ønske og behov. Anbefalingene fra helsedirektoratet er 8 kontroller gjennom svangerskapet. Erfaringsmessig vet vi at straks graviditetstesten er positiv, vil mange spørsmål som dukker opp hos de ventende foreldrene, spesielt i første svangerskap. Alt fra hvordan det står til inni magen, hvilken mat kan du kan spise, kan du fortsette å jobbe, trenger du tilrettelegging, og hva med trening? Den første kontrollen handler og å bli kjent med dere å tilpasse deretter etter deres behov. Tidlig i svangerskapet har de fleste mane spørsmål, så vi setter av god tid til dette. Vi fyller ut Helsekort for gravide, tar rutinemessige blodprøver i tillegg til blodtrykk, urinprøve og vekt. Disse prøvene tas rundt svangerskapsuke 12.

Du vil henvises til rutineultralyd i uke 18-19 for fastsettelse av fødselstermin ved Senter for fostermedisin på St.Olavs hospital eller til ditt lokalsykehus. De neste anbefalte kontrollene er i uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 eller når du har behov for det. På kontrollene lytter vi på barnets hjerte, sjekker blodtrykk og urin, måler symfyse-fundus mål på magen og snakker om den forestånde fødselen, ammingen, gjennomgang av fødselen, prevensjonsveiledning og tiden etter fødselen.

Oppfølging i svangerskapet er et offentlig tilbud som er gratis for alle. En kan velge å gå til fastlegen og jordmor eller bare til en av dem.  I Trondheim har det i den siste tiden vært ventelister for å komme til jordmor på grunn av at jordmordekningen ikke har vært god nok. Hvis det er ønskelig med bare en eller to  kontroller eller samtale her hos oss og resten til fastlegen er det selvfølgelig helt i orden. Svangerskapskontrollene kan også kombineres med ultralydundersøkelse samtidig. Om du ønsker en tidlig ultralyd eller en vekstkontroll senere i svangerskapet.

Hva er ultralyd?

Ved ultralyd benyttes lydbølger som har høyere frekvens enn det menneskelige øre kan høre. Lydbølgene forplanter seg i kroppens vev når de sendes gjennom huden, og kommer tilbake til apparatet som et ekko. Ved ultralyd av livmoren sendes lydbølgene mot fosteret og når de sendes tilbake så dannes det et bilde skjermen.

2D ultralyd er den som benyttes mest og er den diagnostiske metoden. Ved 3D/4D ultralyd sendes ultralydbølgene fra flere retninger samtidig slik kan en også se fosterets som på et bilde. 4D er tid som viser fosterets bevegelser.  

Hovedundersøkelsen gjøres i 2D ultralyd fordi at det er denne som gir mest informasjon om fosteret og miljøet inni livmoren. Men vi vil på alle underskelser prøve å få til 3D bilder når fosteret ligger til rette for det.

Er ultralydundersøkelsen skadelig for fosteret?

Ultralyd på foster har vært gjort i Norge siden 1950-tallet.

En har i dag ingen holdepunkter for at ultralyd er skadelig for fosteret så lenge en jobber innefor sikkerhetsprinsipper utarbeidet for ultralyd på foster (ALARA). Ultralydmaskiner som er tilpasset undersøkelser av foster er nøye innstilt til å passe til nettopp denne bruken. 

Hva er hensikten med ultralydundersøkelsen?

Undersøkelsen gir informasjon om antall foster, fosterets beliggenhet inne i livmoren, hvor langt svangerskapet har kommet, hjerteaksjon, morkakens plassering i tillegg til informasjon om fosterets anatomi.

I Norge settes fødselsterminen ved hjelp av ultralyd i svangerskapsuke 18-19. En bruker da fosterets hode, mage og lårbein til å angi ultralydtermin (TUL).

De fleste svangerskap og fødsler forløper normalt, men ved hjelp av ultralyd kan en tidlig påvise risikofaktorer eller tilstander som krever oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, for eksempel ved tvillingsvangerskap, slik at en er i bedre stand til å yte riktig helsehjelp.

Ultralyd

Ultralyd uke 7-11

Vi kan tidlig i svangerskapet benytte ultralyd til å bekrefte graviditet. En kan da se at embryoet ligger på plass i livmoren, måle det for å finne hvor langt på vei du er kommet, se om det er flerlinger og måle hjerteslag.  For noen er det viktig å få bekreftet dette så tidlig som mulig. Allerede fra uke 6-7 kan vi se om hjertet slår. Før fullgåtte 6 uker er ikke embryoet utviklet nok til at hjertet har begynt å slå. Her er det få dager som kan være skillet på om en kan se hjerteslag. Vi vil derfor anbefale å vente til fullgåtte 7 uker før en gjør ultralyd. Spesielt der kvinne har uregelmessig menstruasjon, sykluser på mer enn 28 dager eller usikker siste menstruasjon er det anbefalt å heller vente en uke ekstra for å kunne bekrefte et levende embryo. Om en undersøker for tidlig vil det bare føre til unødvendig bekymring og usikkerhet om svangerskapet.

I denne perioden vokser og utvikler embryoet seg raskt. Armer og ben vokser, kroppen blir lengere og hodet rettes litt opp slik at hals og nakke blir litt tydeligere. Frem til nå har en del av tarmene ligget utenfor kroppen men dette skal nå ligge innenfor og buken lukkes. Alle indre og ytre strukturer er ferdige og embryonalfasen som varer frem til uke 10 blir nå avsluttet. Embryoet måler fra 15-41 milimeter. 

Ultralyd uke 11-14

Etter uke 12 i svangerskapet hos friske kvinner, er sannsynligheten hele 99 % for at fosteret og graviditeten utvikler seg normalt.

Vi kan nå se to hjernehalvdeler, ansiktsprofil, nakke, armer og bein, magesekken, urinblæren og av og til nyrene samt hjertet som slår. Hjertet er fortsatt for lite til å påvise eventuelle hjertefeil og det vil bli grundig undersøkt ved fastsettelse av terminen i uke 18-19. Vi ser tydelige bevegelser hos fosteret og det snurrer seg rundt inni livmoren. Vi kan også se morkaken sin plassering inni livmoren og fostervannet.

Ved mistanke om avvik hos fosteret vil dere bli henvist til Senter for avansert invasiv fosterdiagnostikk ved St.Olavs hospital for videre utredning.

Nå gjøres det i de fleste tilfeller ultralyd utenpå mors mage. Av og til, for eksempel ved overvekt, kan det bli nødvendig med vaginal ultralyd for å få nok informasjon.

Ultralyd fra uke 14-40

Etterhvert som fosteret vokser vil en kunne se mer og mer av anatomien. Fra ca. uke 15 kan en også finne ut om det blir gutt eller jente.

Ved uke 18-19 gjøres den rutinemessige ultralyden og  fødselsterminen settes ved hjelp ev metoden e-Snurra. Denne undersøkelsen er en del av det offentlige tilbudet til gravide men hvis timen ikke passer eller du av andre årsaker ikke ønsker å benytte deg av det, så hjelper vi det med det også.

Senere i svangerskapet, etter uke 26 og frem til fødsel, kan en estimere fosterets vekt og vekst. Vi vil samtidig også alltid gå gjennom fosterets anatomi, se på placenta og måle fostervannsmengde. Hvis fosteret ligger tilrette for det tar vi også 3D/4D bilder som du får overført til telefonen din.  

Er du garantert å få et friskt barn dersom alt ser greit ut på ultralydundersøkelsen?

Fosterets organer er allerede ferdig i 16. svangerskapsuke. En ultralydundersøkelse som viser normale forhold omkring uke 18 vil derfor med stor sannsynlighet utelukke de fleste fysiske misdannelser. Nå dette er sagt, er det likevel enkelte kromosomavvik og andre utviklingsavvik som er vanskelige å oppdage. Det må derfor understrekes at den rutinemessige ultralydundersøkelsen ikke gir noen garanti for et ukomplisert svangerskap eller fødsel.  

Teknologien vi bruker

Vi bruker noe av det beste innen ultralydteknologi som finnes på markedet idag. GE Healthcare Voluson E8.

teknologibilde-jordmor.png

Overføring av ultralydbilder direkte til telefonen

Som første aktør i Trondheim tilbyr vi overføring av bildene direkte til telefonen din ved hjelp av en skybasert løsning kalt Tricefy.

telefonbilde-jordmor.png

Forutsetninger for gode 3D/4D bilder

Det er visse forutsetninger for at det skal være mulig å lage gode 3D/4D bilder. Det passer best å gjøre det mellom uke 28-32 i svangerskapet da barnet har fått mer underhudsfett på dette tisdspunktet. Det må være åpent foran ansiktet og det kan ikke være dekket av morkake og hender/føtter. Hvis barnet vender ansiktet innover mor mors rygg er det teknisk vanskelig. Høy BMI hos mor kan også gjøre det vanskelig da ultralydbølgene svekkes på vei gjennom vevet.

Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at dere skal få gode bilder, kanskje du må ta en pause, drikke litt og å prøve igjen i håp om at barnet f.eks snur seg, flytter hånden og slikt. 

Vi gjør alltid en vekstkontroll og gjennomgang av anatomi, morkake og fostervann på disse undersøkelsene slik at du uansett får mye informasjon om barnet ditt. 

Fødselsforberedende samtale

Mange har behov for samtale med jordmor når fødselen nærmer seg. De fleste har tanker og spørsmål de ønsker å snakke om. Du trenger ikke å ha vært her før om du kommer til en fødselsforberedende samtale. Om du har gått til fastlegen hele svangerskapet kan du godt komme hit til en fødselsforberedende samtale.

Temaene vil være etter ditt behov men vil ofte inneholde:

 • Forventninger og tilbud
 • Hva skjer i kvinnekroppen under en fødsel?
 • Fødselens start med de ulike faser
 • Smerteopplevelse og smertelindring
 • Fødestillinger
 • Fysisk og mental forberedesle til fødsel
 • Operative forløsninger med keisersnitt, vakum og tang. Vanlige årsaker og gjennomføringen av disse.
 • Amming

Etterkontroll etter fødsel

For de fleste kvinner er det ikke nødvendig med en gynekologisk kontroll etter fødsel og dette gjøres ikke rutinemessig. Har du fått rifter som du ønker at vi ser på, spørsmål om renselse etter oppstart av prevensjon så hjelper vi deg med dette.

Ammeveiledning

Ønsker du å amme barnet ditt? For mange virker det langt frem i tid å snakke om ammingen før barnet er født. Det kan likvel være lurt å tenke litt over hva som er viktig for en vellykket start på ammingen, som begynner allerede på fødestuen når barnet er født. Kanskje det oppstår uforutsette hendelser og da kan det være lurt å lære seg teknikker som å komme igang med stimulering av brystene så snart som mulig etter fødsel.

Noen kvinner opplever også, av forskjellige årsaker, en utfordrende start på ammingen. Noe som igjen kan gå utover tilknytningen, kosen og troen på at en kan få det til. Sammen prøver vi å finne ut av problemene og løse dem slik at amminegn blir en positiv opplevelse for deg, barnet ditt og den nye familien.

Prevensjonsveiledning og administrering av prevensjon

Det finnes mange typer prevensjon, og det kan være vanskelig å vite hva som er riktig for deg. Det kan være lurt å på forhånd ha tenkt over hva en ønsker. Du bestemmer selv hvilken metode du ønsker å bruke. Det kan være lurt å skaffe seg informasjon om de ulike prevensjonsmidlene-om virkning, bivirkninger og bruksmåte, slik at du kan velge den metoden som er best for deg.

Sex og samfunn sin prevensjonsguide kan være et godt hjelpemiddel i denne prosessen. I tillegg finner du mye informasjon om seksuell helse.

Akupunktur

Modningsakupunktur har som mål å styrke deg og kroppen din frem mot fødselen. Fokus i behandlingen avhenger av din tilstand og hva du har størst behov for. 

Akupunktur kan på slutten av svangerskapet hjelpe deg med;

 • Lavt energinivå
 • Stress
 • Angst og uro
 • Modne livmorhalsen
 • Dempe smerter
 • Ødemer
 • Søvnplager

Akupunktur ved ammeproblemer kan hjelpe deg med lite melkeproduksjon og dårlig utdrivning av melken. Årsakene til problemene kan være flere og sammensatte. Det kan være stort blodtap, lang  fødsel, komplikasjoner, lite søvn og mat, stress og uro. Her setter en punkter som; styrker og nærer kroppen, demper stress og uro, løsner på stagnasjoner og demper smerter. 

jordmor@houseoffemme.no