Monica Kristoffersen-Skog

Ammeveileder og doula

Utdannet sykepleier, HiST, 2010

Utdannet Ammeveileder, Oslo Universitetssykehus, 2016

Sertifisert NBO (Newborn Behavioral observation) 

IBCLC, 2021 (international board sertified lactation consultant)

Doulaskolen, 2022

Mamma til Ludvig og Linus

Erfaring: 

Monica har de siste 9 årene arbeidet som sykepleier på barselavdelingen ved St. Olavs Hospital. Hun har også erfaring med barn med funksjonsnedsettelser og medisinske behov i hjemmet. Monica er svært engasjert i barselomsorgen, og ønsker at alle mødre skal ha de beste forutsetninger for å mestre amming.

Kurs: 

  • Ammeveiledning trinn 1-4, Nasjonal kompetansetjeneste for amming
  • Hvordan fremme god søvn og forebygge søvnvansker hos spedbarn” RBUP
  • Spisevansker hos sped- og småbarn, RBUP
  • Melkoproteinallergi, LHL
  • Tongue Tie Symposium 2020, GOLD learning

Kontakt: 

monica@houseoffemme.no / 971 77 852

IMG_5322.jpeg