Monica Kristoffersen-Skog

Sykepleier og ammeveileder
Utdannet sykepleier, HiST, 2010
Utdannet Ammeveileder, Oslo Universitetssykehus, 2017
Studerer til eksamen som internasjonal ammeveileder (IBCLC - International Board Certified Lactation Consultant)
Mamma til Ludvig

Erfaring: 

Monica har de siste seks årene arbeidet som sykepleier på barselavdelingen ved St. Olavs Hospital. Hun har også erfaring med barn med funksjonsnedsettelser og medisinske behov i hjemmet. Monica er svært engasjert i barselomsorgen, og ønsker at alle mødre skal ha de beste forutsetninger for å mestre amming.

Kontakt: 

ammeveileder@houseoffemme.no / 971 77 852

ammeveileder