Monica Kristoffersen-Skog

Ammeveileder

Utdannet sykepleier, HiST, 2010

Utdannet Ammeveileder, Oslo Universitetssykehus, 2016

Sertifisert NBO (Newborn Behavioral observation) 

IBCLC, 2021 (international board sertified lactation consultant)

Mamma til Ludvig

Erfaring: 

Monica har de siste 9 årene arbeidet som sykepleier på barselavdelingen ved St. Olavs Hospital. Hun har også erfaring med barn med funksjonsnedsettelser og medisinske behov i hjemmet. Monica er svært engasjert i barselomsorgen, og ønsker at alle mødre skal ha de beste forutsetninger for å mestre amming.

Kurs: 

  • Ammeveiledning trinn 1-4, Nasjonal kompetansetjeneste for amming
  • Hvordan fremme god søvn og forebygge søvnvansker hos spedbarn” RBUP
  • Spisevansker hos sped- og småbarn, RBUP
  • Melkoproteinallergi, LHL
  • Tongue Tie Symposium 2020, GOLD learning

Kontakt: 

ammeveileder@houseoffemme.no / 971 77 852

IMG_20200902_192134_456.jpg