0596B42A-A62C-4B0A-B6BE-4B408FAA7874_1_105_c.jpeg

Dorte Kuhn

Jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk

Sertifisert for å gjøre ultralyd gjennom hele svangerskapet. Tidlig ultralyd, organscreening, vekst- og dopplerundersøkelser.

Videreutdanning i akupunktur for jordmødre

Kursleder for babymassasje

Ammeveileder

Mamma til Sverre, Olve, Edda og Narve

Erfaring

Dorte en av få jordmødre med unik kompetanse og erfaring innenfor ultralyd i svangerskapet. Hun har de siste 15 årene jobbet ved Lillehammer sykehus. I tillegg til å ha jobbet ved føde- og barselavdelingen, har hun de siste 8 årene jobbet ved ultralydavdelingen på Lillehammer sykehus.

Utdanning og kurs

  • Utdannet jordmor ved Kvinneklinikken Stuttgart/ Tyskland i 2003
  • Master i jordmorfag, 2022
  • Videreutdanning 1.trimester ultralyd ved Medisinsk Universitet NTNU, 2021
  • Videreutdanning i ultralyddiagnostikk ved Medisinsk Universitet NTNU i 2014 som  omfatter ultralydundersøkelser i svangerskapets 2 og 3 trimester.
  • Videreutdanning Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjerte ved Medisinsk Universitet NTNU, 2019
  • Videreutdanning i ammeveiledning ved Høgskolen i Innlandet, 2009
  • Videreutdanning i akupunktur for jordmødre, 2005
  • Videreutdanning som kursleder for babymassasje, 2005

Kontakt

dorte@houseoffemme.no / 73 91 21 00

Profilbilde Jorun.jpeg

Jorun Ramsem

Jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk

Videreutdanning fra NTNU som sertifisert ultralydjordmor i 2. og 3. trimester

Videreutdanning fra NTNU i første trimester ultralyd for jordmødre. Også sertifisert gjennom Fetal Medicine Foundation for å utføre 1. trimester screening undersøkelse

Videreutdanning i Doppler ultralyd i obstetrikk for føtale og maternelle kar, samt fosterhjerte undersøkelse

Mamma til Amelia og Elise

Erfaring

Jorun har 10 års erfaring som jordmor ved fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital, samt 3 års erfaring som ultralydjordmor ved Senter for Fostermedisin på St. Olavs Hospital. Hun synes det er veldig spennende med 3D og 4D ultralyd av foster og har god kompetanse på dette området. Hun vet hvor frustrerende det kan være å ligge på benken og ikke forstå noe av ultralydbildene som vises på skjermen. Derfor er Jorun veldig opptatt av å forklare bildene på en forståelig måte. Ultralyd er enda mer fantastisk når man faktisk forstår hva man ser!

Kontakt

jorun@houseoffemme.no / 73 91 21 00