Studentmedlemskap

  • Pris: 399,- pr. mnd
  • Totalpris med 12 mnd bindingstid: 4.887,- (armbånd på 99,- er medberegnet i denne prisen). 
  • Gruppetimer, egentrening, barnepass og barnegruppen FemmeLiten er alt inkludert. 
  • Studentmedlemskap gjelder for fulltids elever ved videregående skole eller fulltidsstudenter ved høyere utdanning. 
  • Studentmedlemskap gjelder for elever ved ungdomsskole, videregående skole og studenter til høyere utdanning. Du må ha gyldig elevbevis fra din videregående skole med semestermerke for gjeldende semester, gyldig norsk studentbevis og semesterkort fra høyere utdannelse, eller ISIC-kort. Studiet må ha en varighet på minimum tre måneder og minst 30 studiepoeng per semester for høyere utdannelse. 
  • Studentmedlemskapet gjelder kun et semester i gangen, ved nytt semester må studentbeviset fremvises på nytt. Om dette ikke gjøres justeres automatisk medlemskapet til ordinært medlemskap. Prisgaranti i bindingstiden gjelder ordinær pris på 599,-/mnd dersom du ikke lenger er student i denne perioden. 
  • Lærlinger er ikke studenter, de har ikke studentbevis.
  • Er du i foreldrepermisjon fra fulltidsstudier må du vise frem dokumentasjon fra lærestedet som viser perioden du skal ha permisjon. 
  • Ved praksis utenbys kan medlemskapet fryses uten ekstra kostnad, medlemskap kan kun fryses i hele måneder. 

Bli medlem nå