psykolog

Psykolog

Står du i en vanskelig livssituasjon, opplever nedstemthet, sitter fast i gamle hendelser, opplever relasjonelle problemer eller sliter i hverdagen? Eller kanskje du kjenner på et ønske om å utvikle deg selv og bli tryggere på deg selv? Da kan vår psykolog hjelpe deg. 

Les om psykologen

Mange søker hjelp til:

  • Fødselsdepresjon 
  • Samlivsproblematikk // Familieveiledning // Familiesamtaler
  • Fødselsangst
  • Psykologisk tilnærming til smerte 
  • Stresshåndtering og utbrenthet
  • Angst og depresjon, alkohol eller søvnvansker
  • Krisehåndtering
  • Mobbing og trakassering
  • Prestasjonsangst og selvledelse

Trenger jeg henvisning? 

Våre tjenester er private og har derfor ikke tilskuddsordning fra det offentlige. Du behøver ikke henvisning fra lege og du slipper ventetiden. 

Hvor mange samtaletimer er vanlig? 

Dette variere fra hvilken problematikk du søker hjelp for. Et standardisert korttidsforløp for behandling av en diagnostisert symptomlidelse er vanligvis 10-14 timer, mens noen trenger bare et par timer for å bli bedre. Timene legges ofte opp slik at du kan gjøre øvelser hjemme i mellom timene på egen hånd dersom du ønsker dette, og du vil da trenge færre samtaletimer.

Kan jeg bruke min helseforsikring? 

Ja, hos psykologen kan du bruke din helseforsikring. Ta direkte kontakt med ditt forsikringsselskap så hjelper de deg med dette. Ofte dekker de hele eller deler av behandlingen din slik at du kan komme raskere tilbake i jobb. 

Kan psykolog/samtaleterapeut sykemelde?

Nei, psykolog kan ikke sykemelde, da må du til fastlegen din. Ved åpenbart behov for sykemelding kan psykologen kontakte din fastlegen og/eller skrive en begrunnelse som eventuelt kan medbringes til fastlege.

Se priser

Timebooking

Dette skjemaet er kun en forespørsel. Du vil bli kontaktet av oss innen kort tid. Vi er også tilgjengelig på telefon 476 43 709, eller du kan bruke online booking.

Hva er samtaleterapi?

Psykologer utfører forskningsbasert utredning og behandling av psykiske lidelser og plager for å øke livskvalitet og funksjon i dagliglivet. En psykolog kan også være en kvalifisert sparringspartner i møte med ulike utfordringer i livet. Det kan for eksempel være nyttig i livsperioder der du har et ønske om å prestere og fungere bedre eller å videreutvikle deg selv.

På første konsultasjon etableres forståelse og tillit, samt enighet om mål og innhold. Kartlegging av relevante bakgrunnsopplysninger, utfordringer og ressurser vil danne grunnlaget for ditt behandlingsforløp videre. Dette inkluderer ofte utveksling av nyttig informasjon, gode øvelser og målrettet endringsarbeid der du vil utfordres innenfor trygge rammer.