psykomotorisk fysio (1).jpg

Psykomotorisk fysioterapi

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er en behandlingsform der fokuset ligger på bevisstgjøring og endring av kroppens spenningsmønster, pustemønster og bevegelsesmønster. I psykomotorisk fysioterapi ønsker man å oppnå økt kontakt og fortrolighet med sin egen kropp, og med det utgangspunktet skape endringer i kroppens reaksjonsmønster. 

Mange oppsøker psykomotorisk fysioterapi på grunn av en opplevelse av kroppslig stress. Dette kjenner man kanskje i form av muskelspenninger, indre uro, søvnvansker, pustebesvær, smerter, uvelhet og utmattelse. Kanskje har man et vanskelig forhold til sin egen kropp, og strever med mat og vekt. Noen har med seg traumatiske opplevelser fra tidligere i livet, som på ulike måter kan ha satt seg i kroppen. Ofte kan det være vanskelig å forstå symptomene som oppstår, og det kan føles som om man ikke har redskapene man trenger for å påvirke kroppen sin på en god måte. I psykomotorisk fysioterapi søker man etter å få en bedre forståelse for hva det er som skjer i kroppen sin, og bli bedre kjent med sine reaksjoner for på den måten å bli mer bevisst på hva som egentlig er våre ønsker, meninger, grenser og behov. Gjennom bevegelse, berøring og bevisstgjøring av egne reaksjoner søker man etter å finne ro, trygghet og fortrolighet i og med kroppen sin. For mer informasjon om behandlingsformen se denne korte videosnutten på YouTube

Beskrivelse av individuell psykomotorisk behandling

I individuell behandling vil vi alltid begynne med en samtale om dine utfordringer, ressurser og målsetninger. Deretter vil det gjennomføres en psykomotorisk kroppsundersøkelse, der vi søker etter å få et innblikk i kroppens holdnings-, spennings-, bevegelses- og pustemønster, samt utforsking av din opplevelse av og kontakt med egen kropp.

Behandlingen videre vil bestå av en kombinasjon av øvelser, manuell behandling og samtale. Øvelsene vil være rettet mot å påvirke muskelspenninger og pust. Det vil være avspenningsøvelser, pusteøvelser, oppmerksomhetsøvelser og sirkulasjonsøvelser. 

Den manuelle behandlingen foregår ofte på benk. Terapeuten vil bruke ulike manuelle grep for å påvirke muskelspenninger og pust, i dialog med deg om dine opplevelser av behandlingen. Samtaledelen vil ta utgangspunkt i det du til enhver tid opplever i kroppen din, for at du skal få en tydeligere opplevelse av din egen kropp, og en økt forståelse for dens reaksjonsmåter. 

I den individuelle behandlingen vil det også ofte være relevant med noe grunnleggende undervisning om kroppens nevrofysiologiske stressrespons og om pustens nevrologi, anatomi og biokjemi. Det kan også være relevant med undervisning og samtale rundt de kognitive aspektene ved utfordringene man strever med, for å få større forståelse for hvordan kropp, tanker, følelser og adferd gjensidig påvirker hverandre. 

Varigheten av behandlingsforløpet vil være avhengig av problemstillinger og målsetning til den enkelte pasient. Noen kommer langt med noen få behandlinger med fokus på konkrete problemstillinger og redskaper. Andre vil ønske et lengre behandlingsforløp som tillater god tid til utforsking av egne reaksjoner og opplevelser, for å få til god og varig endring. Noen vil ha hyppige behandlinger over en viss periode, for så å ha oppfølgningstimer med lengre mellomrom. Individuell behandling kan med stor fordel kombineres med psykomotorisk bevegelsesgruppe.

Timebooking

Dette skjemaet er kun en forespørsel. Du vil bli kontaktet av oss innen kort tid. Vi er også tilgjengelig på telefon 73 91 21 00

Les om Jane

Bli med på en åpen og gratis psykomotorisk gruppe tirsdag 7. juni 16:45

Psykomotorisk bevegelsesgruppe

Bevegelsesgruppen er en rolig treningstime hvor en har fokus på å få kontakt med egen kropp, avspenning og redusere stress. Vi arbeider med å være til stede i kroppen og kjenne på at spenninger slipper. Gjennom bevegelser med kroppen er målet at pusten skal få slippe fritt til. Les mer

Påmelding